Beweegt mensen

 

Pur Sang en Partners beweegt mensen. Iedere betrokken medewerker van ons beweegt mensen. Letterlijk en figuurlijk. Fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. Onze mensen bewegen mensen. Van de medische wereld naar De Gezonde Wereld.

 

Onze missie is blijvende beweging
Wij geloven dat bewegen energie geeft voor mens en organisatie. Wij geloven dat gebalanceerd bewegen de gezondheid van mens en organisatie bepaalt. Wij geloven dat gezonde organisaties oprechte zorg en aandacht hebben voor de gezondheid van mensen.

 

Onze ambitie is dat we de autoriteit worden op het gebied van mens en werk. Gezonde organisaties investeren in gezonde medewerkers die werken aan een gezond resultaat. Want investeren in de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers levert een aantoonbaar en beter resultaat voor mens en organisatie.

 

Onze visie op gezondheid. Gezond zijn, gezond leven en gezond werken is gebaseerd op een evenwicht tussen fysieke, mentale, sociale en spirituele aspecten. Gezondheid is een continuüm waarin kwaliteit van leven en werken, (werk)plezier, welzijn, actieve leefstijl en geluk vanzelfsprekend zijn. Gezonde organisaties bieden zorg en ondersteuning door te investeren in dit continuüm van gezondheid en werkplezier. En ze doen dit door in te zetten op duurzame gedragsverandering.