Rondom Gezond

 

 

Rondom Gezond © is een concept waarbij op vier momenten aanleiding is om in beweging te komen. Vanuit deze vier (interventie)momenten start een gedragsmatige aanpak om ‘rondom gezond’ te worden en te blijven.

 

  • Kaders (arbo, preventie, zorg en leefstijl)

De kaders van het Rondom Gezond © concept beginnen bij de vier interventiemomenten die ieder een markt vertegenwoordigen en ook samenhangend zijn. Deze herkenbare markten hebben ieder hun eigen ‘momentum’ en doelgroep. Arbo en preventie zijn gericht op zakelijke markt, terwijl zorg en leefstijl meer uitgaan van individuen en derhalve de particuliere markt vertegenwoordigen.

 

  • Thema’s (verzuim, ziekte, gezondheid en vitaliteit)

In deze markten zijn belangrijke thema’s te herkennen. Het Rondom Gezond © concept wil aanleidingen die een negatieve associatie (ziekte en verzuim) hebben inzetten voor een positieve verandering door te investeren in gezondheid en vitaliteit. Dat betekent een beweging van ziekte naar gezondheid en van verzuim naar vitaliteit.

 

  • Diensten (re-integratie, curatie, risicoreductie, zelfpreventie)

Rondom Gezond © betekent dat noodzakelijke curatie en verantwoorde re-integratie worden ingezet om mensen te bewegen van ‘zorgmanagement’ naar ‘zelfmanagement’. Leren om bewust om te gaan met gezondheid zonder risico’s te lopen. En zelf verantwoordelijkheid nemen om alle aspecten van gezondheid in balans te houden.